Personeelsdiensten
for You


Personeelsdiensten for You kan u verzorgen in: Payrolling , Uitzenden, Detacheren, HR advies, Interim, ZZP en Werving & Selectie. Wij zijn gespecialiseerd in personeel voor alle branches. Waar kwaliteit vereist is, vind je Personeelsdiensten for You. Wij denken anders, beschikken over de juiste kennis van de arbeidsmarkt voor zowel werkgevers als werknemers. Deze expertise wordt elke dag gebruikt om grote en kleine bedrijven te helpen omtrent personeel.


Ons motto is ONTZORGEN. Wij personeel – U de business. Personeelsdiensten for You is een bureau met een team van ervaren professionals die weten waar het om draait. Bent u op zoek naar professionals die uw bedrijf verder gaan brengen. Neem dan contact op met Personeelsdiensten for You.


Nieuws items

Minister Asscher laat payrolling intact
Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is niet van plan om payrollconstructies te verbieden.
Asscher blijft bij zijn standpunt dat een volgend kabinet hier afspraken over moet maken, schrijft hij woensdag op vragen van de SP.
Payrolling is de SP, en ook de PvdA, een doorn in het oog. Voor coalitiepartner VVD gaat een verbod echter te ver.
Payrollers werken vaak langdurig bij een bedrijf maar zijn niet in dienst bij een werkgever. Ze staan op de loonlijst van een payrollbedrijf. Asscher kondigde al eerder aan dat de overheid zelf het aantal payrollers terugbrengt, maar gemeenten en bedrijven maken er nog veel gebruik van.
De PvdA riep in 2014 Asscher nog op om payrollers dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven als hun collega's van het bedrijf waar zij werken. Met nieuwe wet DBA vindt er mogelijk een verschuiving plaats naar payrollconstructies
Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat payrolling hetzelfde is als uitzenden. Dat betekent in de praktijk enerzijds dat werknemers profiteren van betere arbeidsvoorwaarden zoals bij de pensioenopbouw. Anderzijds kunnen werkgevers nu tijdelijke contracten geven voor vijfeneenhalf jaar.
Het streven van het kabinet is juist om het aantal tijdelijke contracten zoveel mogelijk in te ruilen voor vaste arbeidsovereenkomsten. In de arbeidswet van Asscher zijn daarvoor maatregelen genomen. In een periode van twee jaar mogen maximaal drie tijdelijke contracten worden gegeven. Daarna mogen werkgevers enkel een vast contract aanbieden. Sociale partners
Niet alleen binnen de coalitie is er onenigheid over de positie van payrollers. Ook de sociale partners zijn het hier niet eens over eens. De twee grootste vakbonden FNV en CNV pleiten regelmatig voor het verbieden van deze vorm.
De branchevereniging voor uitzendbureaus (ABU) ziet payrolling juist als oplossing voor de onzekerheid die momenteel bestaat bij zelfstandigen zonder personeel vanwege de nieuwe zzp-wet. Tijdelijk contract
CDA, GroenLinks en D66 hebben al langer de wens om het tweede, tijdelijke contract een langere looptijd te geven van bijvoorbeeld drie of vijf jaar. CDA-Kamerlid Pieter Heerma betoogt dat werknemers in ieder geval voor een aantal jaar zekerheid hebben in plaats van dat zij na twee jaar op straat staan.
GroenLinks dient om dezelfde reden namens de drie partijen een motie in omdat "de kloof tussen kansarme en kansrijke werknemers groter wordt".
Maar Asscher ziet hier "geen noodzaak, noch wenselijkheid" in, schrijft hij woensdag. De bewindsman vreest juist voor een negatieve prikkel voor de werkgever om in de werknemer te investeren en dat het meerjarig tijdelijk contract de vervanger wordt van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Woensdagmiddag zet Asscher met de Kamer de begrotingsbehandeling van zijn ministerie voort. Door: NU.nl/Edo van der Goot Beeld: ANP
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat er verandert vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen. WAB-checklist voor werkgevers: wat u voor 1 januari moet doen
Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Doe de checklist en kijk waar u nog voor 1 januari actie op moet ondernemen. Doel van de WAB
Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden. Maatregelen uit de WAB
De invoering van de WAB brengt op 1 januari 2020 de volgende veranderingen met zich mee: Vast contract: lage WW-premie, flexcontract: hoge WW-premie
Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Werkgevers betalen vanaf 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt vanaf dat moment. Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond
Er wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer. Transitievergoeding vanaf 1e werkdag
De werknemer heeft recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Ook de berekening van de transitievergoeding verandert. Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar
Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31 december 2019 is het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan. Ook kan de tussenpoos (tijd tussen contracten) bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Tevens wordt vanaf 2020 in de wet een uitzondering opgenomen dat invalkrachten in het basisonderwijs op tijdelijke basis kunnen blijven invallen voor zieke leerkrachten. Dit hoeft niet meer in de cao te staan. Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Vanaf 2021 krijgen payrollkrachten recht op een goede pensioenregeling. Oproepwerknemers: minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na twaalf maanden
Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moeten werkgevers aan oproepkrachten een vaste arbeidsomvang aanbieden.