Ziekteverzuim

'De Verzuim Manager houdt u regelmatig op het hoogte van het ziekteproces’

Als ondernemer zit u niet te wachten op ziek personeel. Gebeurt het toch, dan komt de Verzuim Manager van Personeelsdiensten For You in actie. Of het nu gaat om griep of een ernstig ziekteproces, ziek zijn is voor niemand leuk. Niet voor u als ondernemer, maar ook niet voor uw werknemers. Daarom is het goed om te weten dat onze Verzuim Manager het ziekteproces begeleidt. De Verzuim Manager stimuleert zieke werknemers snel weer aan de slag te gaan, biedt de nodige zorg en nazorg aan de zieke werknemer en zorgt ervoor dat beide partijen gezond uit het ziekteproces komen. De plus van Personeelsdiensten For You dat de Verzuim Manager u als ondernemer regelmatig en persoonlijk op de hoogte houdt van de stand van zaken. Zo weet u waar u aan toe bent.

Veranderingen in uw situatie


U dient zo snel mogelijk contact op te nemen met Personeelsdiensten For You indien zich een verandering voordoet in de arbeidsongeschiktheidsituatie en/of verblijf. Thuisblijven Tenminste de eerste zeven dagen vanaf datum ziekmelding dient u tussen 10:00 en 18:00 uur thuis en bereikbaar te zijn voor telefonische contacten met de casemanager van Personeelsdiensten For You, tenzij anders afgesproken.

Indien er binnen de eerste zeven dagen nog geen contact is geweest met de casemanager van Personeelsdiensten For You dient u thuis te blijven op het door u aan Personeelsdiensten For You opgegeven adres, totdat u zich weer hersteld heeft gemeld of totdat u alsnog contact heeft gehad met de bedrijfsarts van de arbodienst en deze u toestemming heeft gegeven naar buiten te gaan. Indien u deze toestemming heeft gekregen dient u echter wel de eerste drie weken thuis te zijn op de volgende tijden:
• ’s morgens tot 10 uur
• ’s middags van 12 tot 18 uur

Tijdens bovengenoemde uren mag u alleen het huis verlaten voor een bezoek aan de bedrijfsarts of huisarts of om uw werk te hervatten. Indien uw arbeidsongeschiktheid onverhoopt langer dan drie weken heeft geduurd, vervalt de plicht om tijdens de hierboven genoemde uren thuis te zijn, tenzij door de bedrijfsarts anders mocht worden bepaald. Wanneer u meent dat daartoe aanleiding is, kunt u de bedrijfsarts vrijstelling vragen van de verplichting gedurende bepaalde uren thuis te zijn. Als het verpleeg- of verblijfadres verandert geeft u dit zo spoedig mogelijk door uiterlijk binnen 24 uur,
Neem contact op met het volgende telefoonnummer: 024-2042029 of mail naar ziekmelding@personeelsdienstenforyou.nl

Klik hier om het verzuimprotocol te downloaden