‘Onze Adviseur denkt met u mee’

Personeelsdiensten for You streeft naar professionalisering van payrolling binnen uw branche. Daarom gaan we verder dan alleen het verzorgen van uw salarisadministratie. We denken ook met u mee en geven advies. Gevraagd en ongevraagd. Onze adviseur is de vaste contactpersoon voor u en uw werknemers. Hij of zij kent uw bedrijf, weet wat er speelt in de markt, heeft kennis en is uw vraagbaak op allerlei gebieden. Of het nu gaat om inhoudelijke vragen over de CAO voor uw personeel, lonen of contracten. Naast advies voor de dagelijkse gang van zaken, denkt uw Adviseur ook met u mee over personeelszaken waarbij een verbeteringsslag gemaakt kan worden op langere termijn.

Wat krijgt u ervoor?

Het is belangrijk om duidelijk in kaart te krijgen wat u krijgt voor hetgeen u betaalt. Wij werken met uurtarieven. U betaalt alleen voor daadwerkelijk gewerkte uren (niet bij ziekte, niet bij vakantie, etc.).


Bij het uurtarief is inbegrepen:

• opbouw vakantiegeld, 8%

• ziekteverzuimbegeleiding

• de personeels- en salarisadministratie

• pensioenopbouw conform de CAO

• afdrachten loonheffingen en sociale premies

• loondoorbetaling tijdens ziekte conform CAO

• loondoorbetaling bij kort verzuim / bijzonder verlof conform de CAO

• pensioenopbouw (m.i.v. 21 jaar tot 67 jaar. Wilt u het anders, dan in overleg)

• opbouw vakantiedagen conform de CAO (jaarlijks 24 dagen bij een 40-urige werkweek)

• loondoorbetaling tijdens wettelijke feestdagen (conform CAO), tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.