Personeelsdiensten for You:
Werving en Selectie


Je zoekt de juiste medewerker op de juiste plek. Het plaatsen van een vacaturetekst heeft tot nu toe niet geleid tot resultaat en je merkt dat de werving van een nieuwe medewerker veel tijd, geld en energie kost. Het gevolg? De functie blijft onvervuld, het werkt blijft liggen en de druk op je andere medewerkers neemt verder toe. Herken je dit? Dan is uitbesteding van het werving- en selectietraject door Personeelsdiensten for You wellicht iets voor jou. Wij hanteren één aanspreekpunt en zetten de vacature uit op een zo breed mogelijk platform.
Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Personeelsdiensten for You!

Wat kost Werving en Selectie?


Onze fee bestaat uit twee variabele delen. U maakt een keuze welke stappen u in de eerste fase wilt afnemen tegen een vooraf bepaald starttarief. Dit houdt in welke kanalen wilt u dat er gebruikt gaat worden om de juiste persoon te vinden. Uiteindelijk betaalt u na succesvolle invulling een vooraf overeengekomen succes fee.

Een diploma is een bewijs van wat je hebt gedaan
Niet datgene wat je kunt !

Het Werving en Selectie proces bij:
Personeelsdiensten for You

Profiel en planning

Bij de start brengen wij eerst het gewenste functieprofiel haarscherp in kaart. De taken, verantwoordelijkheden en gevraagde expertise en de persoonlijkheid, mentaliteit en kwaliteit die het verschil maken in uw organisatie. Dat verwoorden we in heldere taal afgestemd op de doelgroep.

Campagne en search

Het succesvol invullen van de vacature wordt in grote mate bepaald door de aantrekkelijkheid en intensiteit van de werving. Wij brengen de relevante doelgroepen in kaart, weten hoe we hen kunnen benaderen en stemmen onze aanpak hierop af. Dit is altijd een combinatie van de juiste media kanalen, ons netwerk en actieve search.

Screening en voorselectie

Personeelsdiensten for You maakt een selectie uit de reacties. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op ons kantoor. In dat selectie interview brengen we persoonlijkheid, mentaliteit, kwaliteiten en valkuilen helder in kaart. Ook zoomen we dieper in op achtergrond, ervaring, resultaten en ambities.

Kandidaat presentatie en eindselectie

Uit de gesprekken maken wij een topselectie van 2-4 kandidaten die wij aan de klant presenteren. Daarop volgen gesprekken tussen klant en kandidaat. Personeelsdiensten for You verzorgt de regie, adviseert, stemt af en bewaakt de voortgang in dit stadium van de procedure.
 
 

Assessment en afronding

Op sleutelposities verrichten wij vaak een additioneel selectie- of ontwikkelassessment. Dat biedt de maximale garantie aan opdrachtgever én kandidaat dat de indiensttreding ook tot het beoogde succes leidt. Onze assessment experts hebben hun eigen professie en acteren in alle gevallen volstrekt onafhankelijk. Bij de contractvorming en arbeidsvoorwaarden hebben we een adviserende en bemiddelende rol.

Start en rendement

Na een excellente Werving & Selectie is een goede start binnen de organisatie van essentieel belang. We blijven geïnteresseerd en betrokken. We kennen bovendien een buitengewoon coulante garantieregeling, voor als de bemiddeling toch anders uitpakt dan vooraf gehoopt.

Kansrijke mensen hebben de juiste papieren
Succesvolle mensen hebben de juiste mentaliteit

Vacature aanmelden


    Vacature Uploaden

    Solliciteren


      CV Uploaden