Wat is payrolling ?


Payrolling is het uitbesteden van administratieve en juridische aspecten van het werkgeverschap, waarbij u alleen betaalt voor daadwerkelijk gewerkte uren. Het gaat hierbij om een service waarbij flexibiliteit, gemak, 1 helder aanspreekpunt en een goede service centraal staan. Bij deze vorm van dienstverlening nemen wij de uitbetaling van uw werknemers over, inclusief alle verantwoordelijkheden en risico's.

Payrolling staat voor flexibiliteit


Wij betalen de lonen uit en dragen de verplichte premies en belastingen af. Daarnaast dragen wij zorg voor de ziek- en hersteld meldingen. Hiermee worden wij juridisch werkgever van uw medewerker(s). Het selecteren, motiveren en functioneren van het team laten we aan u over! U houdt als opdrachtgever altijd de zeggenschap over uw medewerkers, terwijl wij alle administratieve taken voor onze rekening nemen. U wordt hiermee optimaal flexibel en u heeft daarmee een zorg minder! Voordat u besluit om zaken met ons te gaan doen, communiceren wij duidelijk over de voorwaarden en de tarieven. Geen verrassingen achteraf!De voordelen van payrolling


Payrolling brengt veel voordelen met zich mee, zeker als u uw personeel geen zekerheid kunt bieden wat betreft de duur van de werkzaamheden. Bij payrolling kunt u op ieder moment afscheid nemen van uw medewerkers, zonder hierbij een wettelijke opzegtermijn in acht te hoeven nemen. Daarnaast hoeft u zich geen zorgen te maken over hogere kosten in mei, in verband met het uitkeren van het vakantiegeld aan uw medewerkers, want ook deze kosten zijn bij het tarief inbegrepen en worden dus verspreid over het jaar gefactureerd.


Misschien wel het meest belangrijk:


Wij maar liefst 36 maanden flexibel verlonen!


Als payroll-bureau nemen wij uw bestaande, of uw nieuw aan te nemen medewerkers in dienst. Kortgezegd worden wij in dit geval juridisch werkgever van uw medewerker(s). Wij dragen zorg voor de salarisbetalingen en alle overige werkgeversverplichtingen. Van alle risico’s zoals ziekteverzuim en ontslagrecht bent u gevrijwaard. U wordt optimaal flexibel en heeft een zorg minder, terwijl u toch blijft beschikken over eigen personeel dat zich sterk verbonden voelt met uw organisatie.


Gemak


Geen administratieve rompslomp en één professioneel aanspreekpunt voor al uw financiële vraagstukken en vragen met betrekking tot flexibele arbeid.


Flexibiliteit


U zet uw medewerker(s) alleen in op het moment dat er voldoende werkzaamheden voor handen zijn en u hoeft geen rekening te houden met een opzegtermijn.


Besparing


Alle kosten worden teruggebracht tot 1 inkoopfactuur. Geen losse facturen van de accountant, Arbodienst, verzekering, pensioenfonds, enzovoorts. Alles wordt centraal geregeld door Personeelsdiensten for You Onze tarieven zijn nagenoeg gelijk aan de kostprijs en zijn gebaseerd op het bruto-uurloon van uw medewerker(s).Met Personeelsdiensten for You besteedt u de personeel- en loonadministratie uit aan Personeelsdiensten for You Uw medewerkers staan bij ons op de loonlijst, met alle voordelen van dien.


Betrokken medewerkers


Bij payrolling zorgt u zelf voor de werving, selectie en begeleiding van uw medewerkers. Ook de personeelsplanning, functioneringsgesprekken, het inwerken en opleiden laten wij graag aan u over. Uw medewerkers moeten immers vooral betrokken zijn bij uw bedrijf. Personeelsdiensten for You is alleen werkgever in juridisch opzicht. Met alle gemakken van dien.

Minder werkgeversrisico's


Met payrolling komen uw medewerkers bij Personeelsdiensten for You in dienst. Omdat wij de formele werkgever zijn, loopt u aanzienlijk minder arbeidsrechtelijke risico's ten aanzien van arbeidscontracten, loondoorbetaling, proeftijden, ziekte, WIA, etc.


Geen kosten bij ziekteverzuim


Omdat Personeelsdiensten for You juridisch werkgever is van de medewerkers die bij u in dienst zijn, nemen wij ook de kosten van het ziekteverzuim en alle bijbehorende administratieve verplichtingen van u over.


Lagere personeelskosten


Doordat wij volledig gespecialiseerd zijn in het contract- en verloningsproces pakt payrolling in veel gevallen zelfs goedkoper uit dan wanneer u de medewerkers zelf in dienst zou nemen. U bespaart namelijk aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, de accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payrolling aanzienlijk goedkoper uit dan bij het inlenen via uitzendbureaus. Dit verschil kan oplopen tot zelfs enkele euro's per uur!


Flexibel omgaan met personeel


Door uw personeel te payrollen via Personeelsdiensten for You, zit u niet vast aan arbeidscontracten. Dit geeft u de vrijheid om flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de markt.


Minder administratie


Wij regelen alle administratieve werkzaamheden. Zoals de personeels- en salarisadministratie, de verzuimaanpak en alle contacten met fiscus, arbodienst en sociale dienst. Uw medewerkers kunnen bij onze servicedesk terecht met hun vragen op dit gebied.


Een solide partner


Personeelsdiensten for You is op het gebied van payrolling al jaren toonaangevend in Nederland. Onze uitgebreide ervaring en een financieel solide organisatie bieden u de zekerheid dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan.
De voordelen van payrolling voor uw medewerkers


Ook uw medewerkers hebben veel voordeel bij payrolling. Zij kunnen altijd bellen voor informatie en zij krijgen op alle terreinen ondersteuning:deskundige servicedesk voor uitleg en voorlichting

ruim(er) pakket aan arbeidsvoorwaarden

groot aantal personeelsvoorzieningen

meer (rechts)zekerheid

CAO van toepassing inlener/opdrachtgever