Personeelsdiensten for You:
Payrollen


Als werkgever zorgt u zelf voor de werving en selectie van uw werknemers. Vervolgens parkeert u alle verantwoordelijkheden omtrent het in dienst hebben van personeel bij ons. Daardoor loopt u bijvoorbeeld in geval van ontslagprocedures of ziekte van betrokken werknemers geen enkel financieel risico.


Wij betalen de salarissen, doen de werkgeversafdrachten, tekenen voor de pensioenopbouw, dragen zorg voor de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering en reduceren uw personeelsadministratie tot één factuur.


Door uw werknemers bij ons op de payroll te plaatsen, vermindert u niet alleen uw werkgeversrisico’s, maar bespaart u door de administratieve lastenverlichting dus ook nog eens veel tijd. U kunt zich daardoor weer volledig op uw core-business richten. Door met payrollcontracten te werken, bent u bovendien beter dan ooit in staat in te spelen op pieken en dalen in de markt. Tevens kunt u bij ons 36 maanden flexibel verlonen.


Voordelen Personeelsdiensten for You

Flexibiliteit van 36 maanden

Bij payrolling heeft u altijd een flexibiliteit voor uw medewerkers van 36 maanden

Betrokken personeel

Bij payrolling is uw personeel altijd betrokken in het proces.

Kosten besparing

Met payrolling bespaard u atlijd op uw kosten

Geen risico's

Met payrolling nemen wij de risico's van u over.

Ontzorging

Payrolling zorgt ervoor dat u door middel van één factuur uw totale personeelskosten beheerd

Hoge service, voordeligste prijs

Bij Payroll for You heeft u altijd de hoogste service voor de voordeligste prijs

Wel lusten, geen lasten

U kiest zelf het beste personeel wat past bij u bedrijf en wij verzorgen de totale loonadministratie

Wat is payrolling nu eigenlijk?
Met payrolling worden uw (nieuwe) medewerkers op papier overgedragen aan de payroll organisatie. Vervolgens ‘huurt’ u deze medewerkers terug via de payroll organisatie. Met deze overdracht worden ook de juridische werkgeversrisico's en alle administratieve werkzaamheden door de payroll organisatie overgenomen.
Wat doet een payroller?
Een payroll organisatie neemt feitelijk de hele personeelsadministratie over. De administratieve handelingen die daarbij horen zijn:
• arbeidsovereenkomsten opstellen
• verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid
• ontslagprocedures
• verzuimbeheer
• pensioen
• salarisadministratie (o.a. loondoorbetalingen, jaaropgaven, sociale afdrachten)
• verwerking van CAO- en wetswijzigingen
Wat zijn de voordelen van payrolling??
Het belangrijkste voordeel is dat u zich als werkgever niet bezig hoeft te houden met alle administratieve rompslomp rondom uw personeel, maar bezig kunt zijn met uw vak. De bijkomende voordelen zijn:
• besparing op administratie- en accountantskosten. Alle personeelskosten op 1 factuur en besparen door efficiëntere inkoop
• salarissen altijd op tijd betaald
• arbeidsrechtelijke risico’s overgedragen
• flexibele contracten tot 36 maanden zijn mogelijk
• centraal aanspreekpunt voor alle personele zaken
• geen financiële risico’s; geen loondoorbetaling in geval van ziekte van werknemer
• geen zorgen!
Wat verandert er voor medewerkers?
Op papier krijgt de medewerker een andere werkgever. Bij medewerkers die overgaan naar payrolling wordt het werkgeverschap overgenomen door de payroll organisatie. Opgebouwd arbeidsverleden wordt dus ook meegenomen. In de praktijk zal er weinig veranderen. Werkzaamheden, collega’s en werkinhoudelijke afspraken blijven gewoon hetzelfde. Een bijkomend voordeel voor medewerkers kan zijn dat de personeelsadministratie nu afgehandeld wordt door een echte specialist, waar zaken als loonuitbetaling, doorbetaling bij ziekte en afdracht van sociale lasten goed geregeld zijn. Minstens zo goed en vaak nog beter dan bij de werkgever het geval is.
Wat houdt juridisch werkgeverschap in?
Met het overnemen van het juridisch werkgeverschap neemt de payroll organisatie alle arbeidsrechtelijke risico’s en aansprakelijkheden over. Hierdoor zit u niet vast aan arbeidscontracten en kunt u flexibel inspelen op ontwikkelingen in de markt. Wat u gewoon zelf kunt blijven doen is de selectie en aanname van uw personeel, net als het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ook het bepalen van de hoogte van het loon en de verdeling van vakanties blijven werkzaamheden van u, de opdrachtgever.
Wat zijn de kosten/tarieven van payrollen?
De tarieven zijn per payroll organisatie verschillend. In de meeste gevallen wordt er gewerkt met een omrekenfactor bovenop het bruto uurloon van de werknemer.
Kan ik medewerkers die ik zelf al in dienst heb overzetten naar payrolling?
Jazeker. Bestaande medewerkers kunnen bij de payroll organisatie in dienst komen en behouden dan dezelfde rechten. De payroll organisatie is opvolgend werkgever en neemt daarmee alle bestaande verplichtingen over. Hieronder vallen bijvoorbeeld de opgebouwde dienstjaren, contractsvorm en salarissen.
Kunnen mijn medewerkers een 0-uren contract krijgen?
Dat kan. Net als bij een rechtstreeks dienstverband kan dit met de werknemer afgesproken worden. Ook via payrolling geldt dat op een 0-uren contract na 1,5 jaar een dienstverband moet volgen waarin een minimaal aantal contract-uren is bepaald.
Wanneer wordt er salaris uitbetaald?
Dit hangt af van de afspraken die er worden gemaakt tussen de werkgever en de payroll organisatie. In sommige sectoren is het gebruikelijk om wekelijks te verlonen, terwijl andere sectoren eens per 4 weken of maandelijks uitbetalen.
Hoe werkt het met ziekte van een werknemer?
Bij ziekte van een werknemer betaalt de payroll organisatie door en komt de medewerker in het verzuimtraject terecht. Hierbij wordt er naar gestreefd om de medewerker zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces terug te krijgen. Eventueel wordt hierbij de hulp van een externe specialist ingeschakeld. Indien u nog verdere vragen heeft over payrolling, of een vrijblijvende offerte wilt ontvangen, dan helpen wij u graag verder. U kunt ons bereiken via 024-2042029